Friday, September 08, 2006

Een projectvoorstel voor een Leraar-on-demand

De laatste tijd ben ik bezig geweest met een idee om een leraar-on-demand systeem voor het middelbaar onderwijs te bouwen. Een bericht over de Universiteit Wageningen heeft me een oppepper gegeven en hierbij zet ik het projectvoorstel online.

Voorstel

Kern van het voorstel is om het enthousiasme van leraren, oud-leraren en anderen zodanig te vangen dat deze beschikbaar komt voor alle leerlingen op het middelbaar onderwijs. Het voorstel bevat daarvoor drie deelvoorstellen die afzonderlijk al tot een versterking van het middelbaar onderwijs kunnen zorgen, maar gezamenlijk zijn ze een combinatie die het onderwijs naar een hoger niveau kunnen brengen.

Eerste deelproject: Voor elke leermethode, elk scholingsniveau en elk studiejaar, worden een of twee enthousiaste leraren een jaar lang tijdens hun lessen gevolgd met een camera. Deze lesuren worden bewerkt en in hapklare filmpjes per onderwerp op het internet aangeboden. Gedurende en na dit jaar kunnen leerlingen van alle Nederlandse scholen profiteren van de uitleg van deze enthousiaste leraren. Hiermee kunnen ze de gaten in hun geheugen vullen en het enthousiasme voor het vak krijgen dat ze met een uur les en zelfstudie niet of minder hadden gehad.

Tweede deelproject: Er wordt een website ingericht waar leraren onderling additionele uitleg, opgaven, verdiepingsstof, tips, lesmethoden etc. kunnen uitwisselen. Hierdoor kunnen leraren leren van elkaars ideeën, deze aanvullen en verbeteren. Het resultaat is dat het algemene niveau van het onderwijs door de leraren omhoog gaat en dat goede ideeën niet beperkt blijven tot een kleine groep, maar verspreid worden over alle leraren in een bepaald vak.

Derde deelproject: Het derde deelproject is een website waar leerlingen additionele uitleg, opgaven, verdiepingsstof, tips etc. kunnen bestuderen. Deze website is gekoppeld aan de inhoud van het eerste deelproject en wordt (mede) gevoed door de content die gemaakt wordt op de website van de leraren.

Vragen aan de lezer:
Graag hoor ik uw mening over de volgende vragen.

- Wat zijn vergelijkbare initatieven die een deel of de gehele functionaliteit al bieden?
- Kloppen de uitgangspunten?
- Welke verbeterpunten zijn er nog voor het projectplan?
- Wie zouden dit plan tot uitvoering kunnen brengen in Nederland?
- Welke partijen moeten dit plan ondersteunen om dit tot uitvoer te kunnen brengen? Hoe moeten deze partijen benaderd worden?
- Wie zou dit plan kunnen/moeten financieren om het tot een succes te maken?
- Wat zijn de reeële kosten van dit plan?
- Gaat dit echt voordelen opleveren voor de BV Nederland?
- Waarom zou het een verspilling van tijd, geld en moeite zijn om tijd erin te steken om dit plan te proberen te realiseren?